Met een Antennekaart.nl account kun je bijdragen leveren aan de kaart. Zo kun je gescande gegevens uploaden als je bent ingelogd en je hebt een Antennekaart.nl account nodig om gegevens te uploaden via onze Antennescanner app.

Als je niet van plan bent om gegevens aan te leveren heb je geen account nodig en kun je de Antennekaart anoniem blijven gebruiken.

Op dit moment kun je alleen een account aanmaken nadat je bent uitgenodigd. Op een later moment kun je hier zelf ook een account aanmaken.