4G eNB Rekenmachine


Elke antenne in een 4G-netwerk heeft een uniek nummer waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen alle antennes en carriers. Dit unieke nummer heet de Cell Identity. Dit is opgebouwd uit een eNB nummer en een cell id. Het eNB nummer is het nummer van de controller die de zendmast aanstuurt. Meestal is dit 1 per zendmast, maar het kunnen meer zijn. Het cell id geeft aan welke carrier en sector het signaal uitzendt.

Met deze rekenmachine kun je de Cell Identity omrekenen naar het eNB nummer en het cell ID. De berekening is als volgt:

Cell Identity = (eNB ID * 256) + Cell ID