Kaarten


Op Antennekaart.nl vind je een aantal kaarten met daarop alle zendmasten voor mobiele netwerken. Alle gegevens komen vanuit het Antenneregister van het Agentschap Telecom. De aanpassingen in het Antenneregister worden automatisch verwerkt en op Antennekaart.nl geplaatst. Daarnaast doen wij aanvullende verwerking om meer gegevens beschikbaar te maken over de zendmasten.

Screenshot van de 5G kaart
5G

Op deze kaart vind je alle 5G zendmasten van de commerciële netwerken, maar ook testlocaties waar je normaliter niet mee kan verbinden.

Screenshot van de 4G kaart
4G

Op deze kaart vind je alle actieve 4G zendmasten in Nederland.

Screenshot van de 3G kaart
3G

Op deze kaart vind je alle actieve 3G zendmasten in Nederland.

Screenshot van de 2G kaart
2G

Op deze kaart vind je alle actieve 2G zendmasten in Nederland.

Screenshot van de GSM-R kaart
GSM-R

Een kaart met alle GSM-R zendmasten van ProRail. Deze worden onder andere gebruikt voor de machinisttelefoon, schermen op perrons en het doorgeven van rijtoestemmingen op nieuwe ETCS spoorlijnen.

Screenshot van de CDMA kaart
CDMA

Alle CDMA zendmasten welke worden gebruikt voor het uitlezen van slimme meters.

Screenshot van de CGC kaart
CGC

Zendmasten onderdeel van het Europese 4G netwerk voor versnelling van vliegtuiginternet.

Screenshot van de Straalverbindingen kaart
Straalverbindingen

Straalverbindingen voor zendmasten zonder een glasvezelverbinding, of in bezit van bedrijven voor verbindingen tussen verschillende locaties.