Privacy


Op Antennekaart.nl respecteren we je privacy. We gebruiken geen cookies en geen trackers. Bij een bezoek aan de website verzamelen en verwerken we geen persoonsgegevens.

Wel wordt elke aanvraag naar Antennekaart.nl opgeslagen in een toegangslogboek. In dit logboek bewaren we de volgende gegevens:

 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • IP-adres en TCP poortnummer waar vanaf deze aanvraag is ontvangen
 • HTTP-aanvraagmethode (GET/POST/PUT/etc...)
 • De aangevraagde URL
 • Omvang van de aanvraag (in hoeveelheid bytes)
 • Omvang van het antwoord (in hoeveelheid bytes)
 • HTTP-statuscode van het antwoord (200/404/etc...)

Deze verzamelde gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon, en dienen uitsluitend voor het opsporen van fouten, analyseren van de drukte op de website en het optimaliseren van de website. We bewaren deze logboeken maximaal 90 dagen.

Aangeleverde gegevens


Wanneer je vrijwillig gebruik maakt van de mogelijkheid om gegevens aan te leveren verwerken we wel enkele gegevens. We gaan zorgvuldig met je gegevens om en zijn transparant in het gebruik hiervan.

NetMonster

Voor bijdragen via de NetMonster app verwerken we de volgende gegevens.

 • Datum en tijdstip van uploaden
 • Ingevoerde naam in de NetMonster app
 • Optioneel ingevoerd e-mail adres
 • Optioneel opgegeven opmerking
 • Fabrikant en model van de telefoon vanaf waar de upload is gedaan
 • Per bijgedragen cel:
  • Area code (TAC/LAC)
  • Moment van scannen
  • Cell ID (CID/CI/LCID/NCI)
  • Cell code (BSIC/PSC/PCI)
  • Frequentie
  • Provider
  • Technologie (GSM/UMTS/LTE/NR)
  • Eventuele naam die aan de cell is gegeven
  • Locatie:
   Indien de cell bekend is bij Antennekaart.nl: De exacte coordinaten waar de mast staat.
   Indien de cell niet bekend is bij Antennekaart.nl: Coordinaten waarop het signaal van de cell het sterkste was.

We ontvangen nadrukkelijk geen volledige locatiegeschiedenis van de gebruiker. We bewaren het optioneel ingevulde e-mail adres tijdelijk om een melding te kunnen geven wanneer de gegevens zijn verwerkt. Tijdens het verwerken van de gegevens wordt alle informatie per zendmast geaggregeerd, waarna de opgeslagen gegevens op geen enkele wijze herleidbaar tot een persoon zijn. We kunnen dus ook niet ingaan op verzoeken om aangeleverde gegevens in te zien of om deze te laten verwijderen.

Heb je na het lezen van deze privacybeschrijving vragen? Neem dan contact op met info@antennekaart.nl.