T-Mobile bouwt een mobiel netwerk op de noordzee


Afgelopen maandag werd bekend dat de verdeling van de 700MHz band op zee was afgerond door middel van een veiling. In de zomer van 2020 is het 700MHz spectrum op land al geveild. Dit spectrum mag alleen op land gebruikt worden, en tot 24 kilometer uit de kust. Voor het gebied verder dan 12Nm uit de kust is een aparte vergevingsprocedure. Aanvankelijk was het plan om dit spectrum te verdelen met een 'Verdeling Op Afroep' (VOA) procedure.

Een aparte procedure voor spectrum op zee is bijzonder. In het verleden werd al het spectrum in één keer geveild voor het hele Nederlandse grondgebied. Op het vaste land en in de zee. Voor het 700MHz spectrum is hiervan afgeweken. De exacte reden hiervoor is onbekend. Mogelijk heeft Tampnet hierop aangedrongen omdat dit bedrijf bezig is een netwerk te bouwen dat vrijwel de hele Noordzee dekt, ook buiten Nederlandse wateren.

Er waren 3 blokken van 2x 10MHz beschikbaar. Geïnteresseerde bedrijven konden zich inschrijven om een vergunning te krijgen. Het ligt voor de hand dat alle vergunninghouders voor de 700MHz band op het vaste land zich hiervoor hebben ingeschreven. Dat zijn dus T-Mobile, KPN en Vodafone. Doordat meer dan drie partijen geïnteresseerd waren werd hiervoor dus toch een veilingsprocedure opgestart. Uiteindelijk zijn T-Mobile en Tampnet winnaar geworden van deze veiling, waarbij T-Mobile 1 blok van 2x10MHz heeft gekregen, en Tampnet twee blokken van 2x10MHz.

Tot nog niet zo lang geleden was je op zee aangewezen op een satellietverbinding, een zwak mobiel signaal vanaf het land of private netwerken van bedrijven die op zee actief zijn. Recent is daar verandering in gekomen door het activeren van de eerste offshore locatie van T-Mobile, en door de lease overeenkomst van Tampnet met KPN. Tampnet is een bedrijf wat zich richt op de offshore industrie, met een mobiel netwerk dat een groot deel van de Noordzee dekt. Tampnet had tot nu toe geen eigen spectrum in de Nederlandse Noordzee, maar maakt gebruik van het KPN spectrum door middel van lease.

Tampnet biedt met dit geleaste spectrum een privaat LTE en 2G netwerk aan in het verre noorden, met sites geplaatst op boorplatformen. Deze zijn niet allemaal zichtbaar op de Antennekaart doordat deze buiten het bereik van het Antenneregister liggen. Vodafone heeft geen enkel opstelpunt op de Noordzee.

Het Tampnet netwerk is dus ook niet zomaar toegankelijk voor Nederlandse klanten. Gebruik maken van dit netwerk brengt extra roamingkosten met zich mee. Als klant van T-Mobile (dus ook als klant bij Ben, Tele2 of Simpel) kun je wel zonder extra kosten verbinden met het offshore netwerk van T-Mobile. Het gebruik is dan gewoon binnen de bundel.

In samenwerking met T-Mobile laten we zien hoe je onder zulke extreme omstandigheden een netwerk opbouwt waarmee een groot deel van de Noordzee wordt gedekt. Aan de uitrol zijn vele maanden, soms wel meer dan 1 jaar, aan planning, ontwerp en bouw vooraf gegaan.

T-Mobile heeft op dit moment zes locaties gepland op de zee, waarvan één al in 2020 is geactiveerd. De eerste locaties staan op transformatorplatforms van netbeheerder TenneT. Deze platforms staan in de noordzee bij de te bouwen windmolenparken. Alle windmolens zijn aangesloten op zo'n transformatorplatform, welke met een hoogspanningskabel is verbonden met het hoogspanningsnetwerk op het vaste land. De eerste is inmiddels actief, namelijk op platform Borssele Beta.

De plaatsing van trafoplatform Borssele Beta, met T-Mobile antennes.De plaatsing van trafoplatform Borssele Beta, met T-Mobile antennes.

Hierboven zie je een foto van de plaatsing van Borssele Beta. In de mast linksboven zie je 2 sectorantennes van T-Mobile hangen. Bij het aanleggen van de hoogspanningskabels vanaf het land naar het trafoplatform zijn ook glasvezelkabels aangelegd. Deels voor de procesbesturing van TenneT zelf, maar ook voor sensoren zoals bijvoorbeeld weer- en windmetingen. T-Mobile gebruikt in dit geval ook een aantal glasvezels voor het mobiele netwerk.

Naast Borssele Beta heeft T-Mobile ook sites gepland op platformen Hollandse kust-zuid Beta, Hollandse kust-noord Alpha, Hollandse kust-west, IJmuiden Ver en het trafoplatform bij windpark "Ten noorden van de Waddeneilanden". Deze geplande locaties zijn inmiddels ingetekend op de Antennekaart.

Het eerstvolgende platform die worden geplaatst zijn Hollandse kust-zuid Beta en Hollandse kust-noord Alpha. In Stellendam is een proefopstelling voor alle apparatuur die op het trafoplatform gemonteerd moet worden. Na de montage wordt alles gedocumenteerd en vervolgens weer in zijn geheel ontmanteld. Alle apparatuur wordt dan vervoerd naar Dubai, waar platform Hollandse kust-zuid Beta wordt gebouwd. Daar monteert de aannemer alle apparatuur op de mast op het daadwerkelijke platform. Dit platform wordt vervolgens per schip vervoerd naar de Noordzee, waar hij op zijn voet wordt gezet.

Een aantal weken geleden stond op de proefopstelling in Stellendam alles klaar zoals het ook op het platform geplaatst gaat worden. We reizen daarom af naar Stellendam om de gemonteerde T-Mobile site te bekijken.

De T-Mobile antennes op de proefopstelling voor Hollandse kust-zuid Beta.De T-Mobile antennes op de proefopstelling voor Hollandse kust-zuid Beta.

Het valt meteen op dat T-Mobile hier voor een layout met 4 sectoren kiest. Een ander opvallend punt is dat ze niet één maar twee antennes per sector gebruiken. Dit is om een stukje redundantie te creëeren. Per antenne hangen twee RRUs. Een Huawei 5509t voor 2T4R 700/800/900MHz en een Huawei 5502 voor 4T4R 1800MHz en 2100MHz. Dit zijn dezelfde antennes en zenders als op land worden gebruikt. Door de dubbele antennes en RRUs per sector kan het netwerk in de lucht blijven wanneer een kabel stukwaait, een zender uitvalt of een antenne stukgaat. Door de lastige omstandigheden is het erg moeilijk om apparatuur te vervangen, of om zelfs een monteur te sturen.

Alle frequenties die we op land gewend zijn worden hier ingezet. De enige uitzondering was tot op heden de 700MHz band, die vandaag na de veiling is geactiveerd. Doordat deze band apart moest worden vergeven mocht deze pas worden ingezet als T-Mobile een vergunning heeft die geldig is op zee. Dit is nu dus geregeld. Doordat er twee antennes per sector hangen kan in een normale situatie op alle frequenties 4x4 Mimo worden gebruikt. Dus ook op de lage banden. De 'reserve' zenders moeten altijd aan staan om schade te voorkomen. Daarom is het dus beter om deze ook permanent te gebruiken, zodat de zenders in topconditie blijven.

De T-Mobile antennes op de proefopstelling voor Hollandse kust-zuid Beta.De T-Mobile antennes op de proefopstelling voor Hollandse kust-zuid Beta.

Door de grote kans op bliksemontladingen zijn alle kabels, antennes en zenders uitgebreid geaard, om schade te voorkomen. In deze antennes zijn nog 4 poorten vrij om later eventueel 2600MHz (TDD/FDD) toe te voegen, en ook het toevoegen van 1400MHz is een optie. Ook is er ruimte voor een eventuele extra 3500MHz antenne.

Vanaf de RRUs lopen kabels naar lager in het trafoplatform. Daar hangen de basebands voor deze locatie. Daarnaast is hier voor in ieder geval 24 uur aan batterijvoeding aanwezig voor het eventueel uitvallen van de netspanning. De apparatuur wordt hier aangesloten op de glasvezelverbinding naar het land, waar wordt verbonden met het vaste netwerk van T-Mobile. Het offshore opstelpunt is dus een integraal onderdeel van het landnetwerk.

Door de weinige obstructies op zee en speciale instellingen voor de toekenning van bandbreedte op het netwerk is het signaal van deze locatie in een straal van zo'n tachtig kilometer bruikbaar. Daardoor kan met een klein aantal locaties een groot gebied worden gedekt.

Deze proefopstelling zendt niet. De apparatuur wordt allemaal weer ontmanteld en vervoerd naar Dubai. Aan het einde van 2021 zal deze locatie dan definitief in gebruik worden genomen. Een jaar later, in 2022, zal een soortgelijke locatie in gebruik worden genomen bij Hollandse kust-noord Alpha. De drie andere geplande locaties zullen daarna volgen. De kans dat je op land met deze locaties kan verbinden is erg klein, omdat het vaste netwerk daar vrijwel altijd een sterker signaal heeft. Toch kunnen sommige gebruikers op het strand van Walcheren bij Westkapelle hier wel al gebruik van maken.

We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het offshore netwerk van T-Mobile. Het is een erg mooie manier om het netwerk uit te breiden naar de noordzee, wat ondanks de extreme omstandigheden goed is gelukt. Heb je aanvullende vragen? Je bent zoals gebruikelijk meer dan welkom om onder dit artikel in de reacties, of op het forum je vraag te stellen.