De herindeling van de 2100MHz band is afgerond


In de frequentieveiling in 2020 hebben de Nederlandse providers allemaal een nieuwe vergunning gekregen voor de 2100MHz frequentieband. De oude vergunningen liepen af op 1 Januari 2021. De oude band was niet in 1 keer geveild, en door overnames en fusies tussen mobiele providers in het 3G-tijdperk is dit deel van het spectrum versnipperd geraakt. Voor 3G is dat geen groot probleem omdat daar wordt gewerkt met carriers van 5MHz. Met 4G en 5G wil je als provider wel een zo'n groot mogelijk aaneengesloten blok spectrum hebben.

De oude indeling van de 2100MHz band is als volgt.

Na de veiling hebben alle providers een 20MHz blok kunnen krijgen, waardoor de indeling van de band er nu als volgt uitziet.

Doordat de indeling is veranderd moeten de providers het netwerk op een bepaald moment de nieuwe frequenties laten gebruiken. Als hier geen afspraken over waren gemaakt hadden de providers op 31 December in de avond de hele band moeten uitzetten, om hem de volgende dag weer aan te zetten op de nieuwe frequenties. Deze strategie kost een aardig stuk capaciteit, en iedereen is erbij gebaat om dit soepeler te laten verlopen.

Om deze reden hebben de providers een transitieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staat dat de providers in de maand Januari onder een aantal voorwaarden tijdelijk gebruik mogen maken van spectrum van een andere provider. De herindeling wordt in 4 stappen gedaan, waarbij elke provider in elke stap een blokje van 5MHz vrijmaakt.

Het verloop van de herindeling

In voorbereiding op de herindeling heeft T-Mobile op 10 December 2020 al een van zijn 3G carriers uitgezet, namelijk 2160-2165MHz. Dit maakt alvast een stukje van de toekomstige KPN vergunning vrij. Vodafone heeft zijn bovenste blokje van 2155-2160MHz ook niet in gebruik, waardoor hier al een deel van de eindsituatie is bereikt voor KPN.

De tweede stap van de herindeling vond plaats op 10 Januari. In de avond zette T-Mobile in het hele land zijn 4G carrier uit op 2140-2150MHz. Hierdoor bleef alleen een enkele 3G carrier over in het 2100MHz spectrum van T-Mobile.

Tot nu toe hebben we alleen nog maar uitschakelingen gezien. Dat veranderde op 12 Januari. In de ochtend verplaatste KPN landelijk zijn 4G carrier naar de nieuwe vergunning, waarbij hij werd verkleind van 15MHz naar 10MHz omdat T-Mobile 3G nog in de weg zit. Ook verhoogde KPN zijn 3G carrier met 0.2MHz, om alvast aan de nieuwe indeling te voldoen.

Ook begon T-Mobile op 12 Januari om gefaseerd in het hele land zijn 3G carrier te verplaatsen van de oude vergunning naar bovenin de nieuwe vergunning. Na de afronding hiervan ziet het spectrum er als volgt uit.

In deze stap is er veel veranderd. Alle providers zitten nu binnen hun nieuwe vergunning. Het wachten is op de laatste stap waar de providers hun volledige vergunning weer in gebruik gaan nemen.

Het wachten duurde niet heel lang. Op 20 Januari begon T-Mobile met het heractiveren van zijn 4G carrier. Door de nieuwe indeling zet T-Mobile nu voor het eerst een 15MHz carrier in. Dat betekent dus dat ze definitief afscheid nemen van een van de twee 3G carriers in deze band.

T-Mobile is met deze stap helemaal klaar met de herindeling. Later in de week namen ook KPN en Vodafone de laatste stap. KPN heeft zijn carrier weer vergroot naar 15MHz om de hele vergunning te vullen. Vodafone verplaatst zijn carrier 2.5MHz omhoog maar blijft bij een 15MHz carrier, waardoor ze nu 5MHz van de nieuwe vergunning ongebruikt laten. Tot op vandaag is dat zo en er is geen enkele aanwijzing waarom Vodafone niet groeit naar 20MHz.

Een mogelijke reden dat Vodafone niet meteen de volle vergunning inzet kan zijn dat de capaciteitswinst niet in verhouding staat tot extra stroomkosten of licentiekosten om de band te kunnen vergroten. Dit is echter speculatie en er is geen officiele informatie over. We zullen de toekomst moeten afwachten om te zien wat er gebeurt met de indeling van deze vergunning.

Heb je vragen over het proces van de herindeling? Vraag gerust in de reacties onder dit artikel.

Reacties

Reageer